Ενα νέο μοντέλο συνεργασίας

Η εταιρεία square design με την καθιέρωση του προγράμματος UP προσφέρει στους ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων και καταλυμάτων την δυνατότητα να αναβαθμίσουν ριζικά την επιχείρηση τους και να αυξήσουν κατά πολύ τα έσοδά τους, χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά.

Το πρόγραμμα UP παρέχει εντελώς Δωρεάν :
- Την ολοκληρωμένη μελέτη ανακαίνισης των δωματίων ,σύμφωνα με τις νέες τάσεις του design.
- Την χρηματοδότηση όλης της δαπάνης της ανακαίνισης (υλικά – εργασία)
- Την Πιστοποίηση Ποιότητας για τις εργασίες και τα υλικά.
- Την δημιουργία νέας ιστοσελίδας ( web site ) για την μονάδα ,με δυνατότητα online κρατήσεων .
- Την Δυναμική Προώθηση των ανακαινισμένων δωματίων σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Για τις άνωθι παροχές και ανάλογα με το είδος της ανακαίνισης, ο ιδιοκτήτης της μονάδας θα παραχωρεί ένα ποσοστό από τις εισπράξεις των Νέων – Ανακαινισμένων δωματίων , για ένα μικρό διάστημα, στο πρόγραμμα UP.
Η διάρκεια της σταδιακής αποπληρωμής μέσω της προόδου των ενοικιάσεων , θα κυμαίνεται από 70 έως 220 διανυκτερεύσεις , ανάλογα με το είδος της ανακαίνισης.
Το ποσοστό παραχώρησης θα κυμαίνεται από 60-70%.

Για την πρώτη φάση του προγράμματος ( 2014-2015 ) εντάσσονται τα νησιά των Κυκλάδων και η Χαλκιδική.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, Αξιολόγηση μονάδας 

Συμπλήρωση & αποστολή της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ηλεκτρονικά, ή ζητήστε να σας αποσταλλεί η ειδική φόρμα συμμετοχής.

Τ: 210 67 14 350 – 210 67 42 587

Αξιολόγηση Πρότασης – Μονάδας

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας αναλαμβάνει την αξιολόγηση της Μονάδας και συμπληρώνει τον φάκελλο για την προώθηση της Μονάδας προς “Έγκριση Ένταξης” για το πρόγραμμα “ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ”.

Πρόταση Ανακαίνισης

Οι έμπειροι αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων του προγράμματος UP σε συνεργασία με το Τεχνικό τμήμα, αξιολογούν τις εγκαταστάσεις σας και αναλαμβάνουν εντελώς δωρεάν να καταθέσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση Ανακαίνισης.
Η ανακαίνιση των δωματίων θα βασίζεται στην αντικατάσταση των δαπέδων, των ειδών υγιεινής καθώς και των επίπλων με ταυτόχρονη αντικατάσταση του βασικού εξοπλισμού ( τηλεόραση,φώτα , ψυγείο , AC ), εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
Οι προτάσεις της ομάδας UP θα συνοδεύονται από αναλυτικά τεύχη προδιαγραφών ( για τις προτεινόμενες εργασίες και τα χρησιμοποιούμενα υλικά ) καθώς και από φωτορεαλιστικά σχέδια 3D όπου θα απεικονίζονται τα ανακαινισμένα δωμάτια.
Η ανακαίνιση των δωματίων θα καλύπτεται με εγγύηση καλής ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO που διατηρεί η εταιρεία.

Σύνταξη συμβολαίου συνεργασίας

Στο συμβόλαιο συνεργασίας θα προκαθορίζονται ο αριθμός και το ποσοστό των διανυκτερεύσεων που θα παραχωρεί ο ιδιοκτήτης στο πρόγραμμα UP καθώς και οι νέες τιμές των ανακαινισμένων δωματίων. 
Καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας , το πρόγραμμα UP (αφού έχει πρώτα χρηματοδοτήσει όλη την ανακαίνιση των δωματίων) προωθεί δυναμικά τα ανακαινισμένα δωμάτια προς ενοικίαση σε Ελλάδα και Εξωτερικό και εισπράττει το 60-70% των εσόδων από τις διανυκτερεύσεις για διάστημα από 70 έως 220 διανυκτερεύσεις, ανάλογα με το είδος της ανακαίνισης.

Έναρξη των εργασιών ανακαίνισης και προώθησης των ανακαινισμένων δωματίων προς ενοικίαση μέσω ειδικού web site καθώς και της εταιρείας Booking.com

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ( F.A.Q )

Το πρόγραμμα square UP – Renovation Project βασίζεται στην παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού -Ανακαίνισης – Προώθησης και Χρηματοδότησης ενοικιαζομένων δωματίων μηδενίζοντας παράλληλα τον συντελεστή ρίσκου για τον ιδιοκτήτη της μονάδας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ square UP ??

Το πρόγραμμα square UP “ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ « αφορά τους ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων και καταλυμάτων που θέλουν να Αναβαθμίσουν την μονάδα τους και να αυξήσουν τα ετήσια έσοδά τους χωρίς να λάβουν κανένα ρίσκο και χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ square UP ??

Το πρόγραμμα square UP παρέχει ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ τις κάτωθι Υπηρεσίες στον ιδιοκτήτη της μονάδας ενοικιαζομένων δωματίων :
- Market research & Area Potentiality :
Το πρόγραμμα square UP μελετάει τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της θέσης στην οποία ανήκει η Μονάδα και ορίζει βάσει στατιστικών αναλύσεων& δεδομένων , τον συντελεστή μέγιστης εκμετάλλευσης ( Πώς θα ανακαινιστούν και ποιες είναι οι προτεινόμενες μέγιστες τιμές ενοικίασης )
- Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό / Μελέτη αισθητικής αναβάθμισης της μονάδας
- Χρηματοδότηση της Ανακαίνισης ( έπιπλα,υλικά,εργασία )
- Πλήρη οργάνωση των εργασιών ανακαίνισης.
- Πιστοποίηση ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO για τις εργασίες ανακαίνισης.
- Προώθηση των δωματίων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ( Ευρώπη ) μέσα από το web site του προγράμματος.
- Μηδενισμό του ρίσκου για τον ιδιοκτήτη της μονάδας σε σχέση με τον χρόνο αποπληρωμής του προγράμματος .( Ο ιδιοκτήτης δεν αναλαμβάνει καμία χρονική υποχρέωση για την αποπληρωμή της επένδυσης )

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ square UP ??

Στην περίπτωση που κάποια Μονάδα εγκριθεί για να ενταχθεί στο πρόγραμμα square UP « ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ « , πραγματοποιούνται οι κάτωθι ενέργειες :

Στάδιο ( 1 )

1) Market research & Area Potentiality :
Το πρόγραμμα square UP μελετάει τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της θέσης στην οποία ανήκει η Μονάδα και ορίζει βάσει στατιστικών αναλύσεων& δεδομένων , τον συντελεστή μέγιστης εκμετάλλευσης .

Από τον συντελεστή μέγιστης εκμετάλλευσης καθορίζονται το είδος της προτεινόμενης ανακαίνισης , η μέγιστη πληρότητα που μπορεί να υποστηρίξει η συγκεκριμένη μονάδα καθώς και οι μέγιστες τιμές ενοικίασης των δωματίων.

2) Design :
Η αρχιτεκτονική ομάδα και ομάδα διακοσμητών εσωτερικού χώρου του προγράμματος UP αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης ανακαίνισης με φωτορεαλιστικές απεικονίσεις ( 3D ) των τελικών προτάσεων.
Οι προτάσεις της μελετητικής ομάδας θα βασίζονται στις νέες τάσεις του Διεθνούς Design ανανεώνοντας πλήρως το ύφος και την δυναμική της μονάδας.

3) Κατάθεση πρότασης συνεργασίας κατά την οποία θα καθορίζεται το είδος της ανακαίνισης καθώς και η διάρκεια και ο τρόπος αποπληρωμής.

Στάδιο ( 2 ) – Υλοποίηση

2.1 ) Σύμβαση έργου :

Σύνταξη συμβολαίου συνεργασίας που θα περιλαμβάνει :

- Την δωρεάν Αρχιτεκτονική μελέτη
- Τις δωρεάν υπηρεσίες Ανάλυσης των δυνατοτήτων της περιοχής
- Την Χρηματοδότηση της ανακαίνισης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και την Αρχιτεκτονική μελέτη που επιλέχθηκε ( μεταξύ 2 προτάσεων )
- Την κατασκευή του έργου – Υλοποίηση της ανακαίνισης βάσει των τρισδιάστατων σχεδίων που θα του έχουν επιδειχθεί.
- Την Δυναμική Προώθηση των δωματίων μέσα από την ειδική πλατφόρμα ( web site ενοικίασης δωματίων ) που διαθέτει το πρόγραμμα UP.

Το συμβόλαιο συνεργασίας παράλληλα θα καθορίζει τους όρους και τον τρόπο αποπληρωμής.

2.2 ) Αποπληρωμή :

Ο ιδιοκτήτης της μονάδας ( ενοικιαζόμενα δωμάτια ) για το προκαθορισμένο διάστημα που θα διαρκεί η συνεργασία με το πρόγραμμα UP θα εισπράττει το 30-40% των εσόδων από τις διανυκτερεύσεις.

Ο χρόνος συνεργασίας με το πρόγραμμα UP θα κυμαίνεται από τις 70 έως τις 220 ημέρες ενοικίασης ανάλογα με το είδος της ανακαίνισης και εν συνεχεία τα Αναβαθμισμένα και Ανακαινισμένα Δωμάτια θα παραμένουν στην πλήρη εκμετάλλευση από τον ιδιοκτήτη.

Ο ιδιοκτήτης της μονάδας δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως δέσμευση για την ημερολογιακή διάρκεια της αποπληρωμής της επένδυσης .

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της μονάδας συμφωνεί με την πρόταση ανακαίνισης καθώς και τους όρους συνεργασίας , θα υπογράφεται σύμβαση έργου και θα ξεκινάει αυτόματα η Ανακαίνιση και η Προώθηση των δωματίων.

ΠΟΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ?

Ο ιδιοκτήτης της μονάδας δεν δεσμεύεται για τον χρόνο αποπληρωμής απλά μεταφέρει τα δικαιώματα της είσπραξης ποσοστού από 60% έως 70% για τις 70 – 220 πρώτες διανυκτερεύσεις ( * ανάλογα με το είδος της ανακαίνισης )
Καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας το πρόγραμμα square UP προωθεί με τον πιο Δυναμικό Τρόπο τα Ανακαινισμένα δωμάτια με σκοπό να επιτύχει πλήρη αποπληρωμή και λήξη του προγράμματος συνεργασίας σε μέγιστη διάρκεια δυο σεζόν.

ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ?

ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ = ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ = ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Η πρόταση ανακαίνισης UP καθίσταται δελεαστική και άκρως συμφέρουσα διότι παρέχει :
Ολοκληρωμένη υπηρεσία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / DESIGN – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ καλύπτοντας πλήρως τις δαπάνες ( ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ) και εξασφαλίζοντας τον Μηδενισμό του Ρίσκου για τον ιδιοκτήτη. :
Μετά το πέρας της συνεργασίας ο ιδιοκτήτης συνεχίζει να συμμετέχει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στην οργανωμένη και Δυναμική Προώθηση των Αναβαθμισμένων δωματίων που διαθέτει , μέσα από την πλατφόρμα προώθησης ( web site ) της εταιρείας ( ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ ) καθώς και να απολαμβάνει τα αυξημένα έσοδα της Ανακαινισμένης Μονάδας του για πάντα.

ΤΙ ΡΙΣΚΟ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ square UP "ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ" ?

Ο ιδιοκτήτης της μονάδας δεν αναλαμβάνει κανένα ρίσκο και καμία υποχρέωση με το να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα “ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ”

Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα , οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται καθώς και οι Αρχιτεκτονικές προτάσεις που κατατίθενται από την ομάδα του προγράμματος square UP , είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Η συνεργασία με το πρόγραμμα square UP « ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ « ξεκινάει μόνο εφόσον ο ιδιοκτήτης της μονάδας αφενός ΕΓΚΡΙΘΕΙ και αφετέρου μελετήσει τους προτεινόμενους όρους συνεργασίας ( Πρόταση ανακαίνισης με φωτορεαλιστικές απεικονίσεις , καθορισμός αριθμού διανυκτερεύσεων ) και τους αποδεχθεί.

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ" ?

Για όσο διάστημα διαρκεί η συνεργασία με το πρόγραμμα UP ( από 70 έως 220 νύκτες διανυκτέρευσης ανάλογα με το είδος της ανακαίνισης ) ο ιδιοκτήτης της μονάδας εισπράττει το 30-40% των εσόδων ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30% ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ.

Παράδειγμα:

Πλήρη Ανακαίνιση 10 δωματίων στην Πάρο με αντικατάσταση Δαπέδων-Ειδών Υγιεινής- Επίπλων – Εξοπλισμού.

Παλαιά ΜΕΣΗ τιμή ενοικίασης ( πριν την Ανακαίνιση ):  50 €

Μέσος όρος διανυκτερεύσεων ανά δωμάτιο ( της προηγούμενης σεζόν ) : 70 ημέρες

Νέα ΜΕΣΗ τιμή ενοικίασης ( λόγω της ανακαίνισης ) : 68 €

Νέος μέσος αριθμός διανυκτερεύσεων ανά σεζόν ( λόγω της ανακαίνισης και της προώθησης ) : 92 ημέρες

Δηλαδή :

Την προηγούμενη σεζόν ο ιδιοκτήτης εισέπραξε από κάθε δωμάτιο : 50€ * 70 ημέρες – ΦΠΑ5% = 3.500€

Κατά την διάρκεια της συνεργασίας με το πρόγραμμα UP , για την νέα σεζόν , ο ιδιοκτήτης θα εισπράττει : 68€ * 92 ημέρες * 30% = 1.880 €

Το πρόγραμμα UP θα διαρκέσει το μέγιστο 2,5 σεζόν ( 220 διανυκτερεύσεις για περιπτώσεις ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ Ανακαίνισης ) δηλαδή ο ιδιοκτήτης θα έχει πληρώσει ( σε σχέση με τα έσοδα που είχε παλαιότερα / ΜΗ ανακαινισμένα δωμάτια ):

2,5 σεζόν * ( 3.500 € εισπράξεις παλαιάς σεζόν μείον 1.880€ εισπράξεις για όσο διαρκεί το πρόγραμμα ) = 4.000 €

Το ποσό των 4.000 € είναι και το πραγματικό κόστος για τον ιδιοκτήτη το οποίο θα το αποσβέσει πλήρως ( με την λήξη της συνεργασίας ) σε 60 νύκτες λόγω της νέας αυξημένης τιμής ενοικίασης.

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ square UP ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ?

Η πρώτη φάση του προγράμματος ξεκινάει τον Σεπτέμβριο 2014 ( Ένταξη μονάδων ) με έναρξη εργασιών ανακαίνισης τον Νοέμβριο 2014.

Οι εργασίες ανακαίνισης θα έχουν ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2015.

Η διαδικασία προώθησης των υπό ενοικίαση δωματίων αρχίζει τον Δεκέμβριο 2014 ( μέσα από το ειδικό web site του προγράμματος square UP )

Στην πρώτη φάση του προγράμματος εντάσσονται τα νησιά των Κυκλάδων καθώς και η Χαλκιδική.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για έγκριση και ένταξη στο πρόγραμμα square UP  “ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ” θα πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ SQUARE UP ?

Ο ιδιοκτήτης της μονάδας θα πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής στο πρόγραμμα square UP στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: http://www.squaredesign.gr/square-up-registration/

Ή να επικοινωνήσει με την εταιρεία ( 210 6714350 – 210 6742587 ) και να ζητήσει να του αποσταλεί η ειδική φόρμα αίτησης συμμετοχής , το αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2014.

Η αίτηση του ιδιοκτήτη της μονάδας περνάει από την πρώτη φάση αξιολόγησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών.

Στην περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί κατά το πρώτο στάδιο Αξιολόγησης προκρίνεται για το δεύτερο και τελικό στάδιο Αξιολόγησης.

Κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης , προσδιορίζεται επίσκεψη στην θέση της μονάδας από τους Αρχιτέκτονες και τους Μηχανικούς της εταιρείας, όπου και πραγματοποιείται λεπτομερής καταγραφή των ειδικών δεδομένων της μονάδας.

Εντός 10 ημερών από το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης , ο ιδιοκτήτης της μονάδας ενημερώνεται επισήμως για το εάν η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα square UP “ Δωρεάν Ανακαίνιση» εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε.

Στην περίπτωση έγκρισης της ένταξης γίνεται παρουσίαση των Αρχιτεκτονικών προτάσεων ( πρόταση Ανακαίνισης ) καθώς και των όρων συνεργασίας από την ομάδα του προγράμματος square UP , στον ιδιοκτήτη.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ?

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία square design στα τηλέφωνα :
210.6714350 / 210.6742587 ( Καθημερινά 10:00 – 15:00 ) και να ζητήσουν να μιλήσουν με έναν από τους διαθέσιμους συνεργάτες Ή να αποστείλουν e mail: info@squaredesign.gr